Ontwerpen met het thema bloemen en bessen.
Diverse van deze ontwerpen kunnen onderling met elkaar gecombineerd worden, hierdoor ontstaan heel mooie tafereeltjes!