Coronamaatregelen getroffen in het Atelier. Bij de overbuur is een spatscherm aanwezig en er is genoeg afstand tussen linker en/of rechterburen.

Coronamaatregelen masterclass Atelier Anke

Om zorg te dragen voor een veilige en verantwoorde cursusomgeving tijdens de cursussen zijn er hygiëne maatregelen getroffen. In het atelier zijn er indien gewenst spatschermen beschikbaar en kan onderling tussen de cursisten de anderhalve meter maatregel gehandhaafd worden.
Tevens is er desinfectiegel aanwezig en zal er gebruik gemaakt gaan worden van wegwerpartikelen zoals drinkbekers, borden en bestek.
Op aanvraag kan er ook gewerkt worden met mondkapjes en kunnen deze indien gewenst verstrekt worden. Graag tevoren melden!
Om deze maatregelen te garanderen, hanteren wij tijdelijk een corona hygiëne toeslag van €3,00 per cursist.

Indien u ziekteverschijnselen vertoont zoals koorts, luchtwegklachten zoals hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid, dan vragen wij u zo snel mogelijk met ons contact op te nemen via het contactformulier en thuis te blijven. Ditzelfde geldt als u huisgenoten of gezinsleden heeft die klachten vertonen welke kunnen wijzen op Corona. Wij zullen dan samen met u in overleg een andere datum plannen.

Voor verdere vragen en/of een aanmelding voor een masterclass neem dan contact op via het contactformulier! Atelier Anke doet haar best om zo snel mogelijk te reageren!