Dorpsomroeper

De Dorpsomroeper of Stadsomroeper is een zogeheten Historisch beroep. Het aantal omroepers wordt geleidelijk aan minder maar blijft gelukkig nog steeds bestaan.

De dorps/stadsomroeper verkondigde vroeger het nieuws in de dorpen en steden toen er nog geen kranten bestonden. Hij bracht de mededelingen van het dorps- of stadsbestuur over op de bevolking maar gaf ook melding betreffende aanbiedingen van de middenstanders.
In de vorige eeuwen werden de dorps/stadsomroepers Bellemannen genoemd omdat deze mannen met een bel hun aanwezigheid aangaven. De bewoners kwamen dan uit hun huizen om naar de mededelingen van deze Bellemannen te luisteren.

In Nederland zijn er nog steeds circa 26dorps/stadomroepers actief en deze omroepers zijn aangesloten bij het omroepersgilde “Eerste Vereniging Stads/ en Dorps Omroepers Nederland”.
Onderling hebben deze aangesloten dorps-stadomroepers per seizoen nog steeds verschillende wedstrijden.

Categorie:

19,95